Chọn quốc gia mà bạn muốn thành lập công ty

Thành lập doanh nghiệp của bạn với hơn 10 quốc gia và nhận tư vấn từ các chuyên gia của chúng tôi.

Seychelles

Dịch vụ và Chi phí

Standard

Dịch vụ kinh doanh trọn gói thiết yếu

US$ 850
Get started

1. Dịch vụ kinh doanh trọn gói thiết yếu

 • Kiểm tra tên công ty không giới hạn
 • Nộp đơn đăng ký cho chính quyền địa phương
 • Tất cả mọi phí chính phủ trong 01 năm
 • Một bộ hồ sơ digital về công ty 

2. Đại lý đại diện & địa chỉ công ty

 • Đại lý đại diện & địa chỉ công ty trong vòng 1 năm
 • Dịch vụ thư ký công ty trong 1 năm
 • Tự động nhắc nhở thời hạn nộp hồ sơ thường niên
 • Phí kiểm định tuân thủ (5 người)
 • Thời gian xử lý hồ sơ từ 5 - 7 ngày làm việc.

Premium

Thời gian giải quyết nhanh chóng

US$ 1,750
Get started

1. Dịch vụ thành lập công ty cần thiết

 • Kiểm tra tên công ty không giới hạn
 • Nộp đơn đăng ký cho chính quyền địa phương
 • Tất cả phí chính phủ trong 01 năm
 • 1 bộ hồ sơ digital về công ty

2. Đại lý đại diện và địa chỉ công ty

 • Đại lý đại diện và địa chỉ công ty trong 01 năm 
 • Dịch vụ thư ký công ty trong 01 năm
 • Tự động nhắc nhở thời hạn nộp hồ sơ thường niên
 • Phí kiểm định tuân thủ (tối đa 2 người)

3. Khác

 • 2 lần mở tài khoản ngân hàng
 • Dịch vụ nộp hồ sơ gấp
 • Công chứng tờ Incumbency (trị giá USD 360.00 - yêu cầu bởi ngân hàng)
 • Thời gian xử lý từ 2-3 ngày làm việc
 • Dịch vụ CSKH trong vòng 24h

Recommended

Premium Plus

Hỗ trợ toàn diện

US$ 2,050
Get started

1. Dịch vụ kinh doanh thiết yếu

 • Kiểm tra tên công ty không giới hạn
 • Tự động nhắc nhở thời hạn nộp hồ sơ thường niên
 • Tất cả mọi phí chính phủ trong 01 năm
 • 1 bộ hồ sơ digital về công ty

2. Đại lý đại diện & địa chỉ công ty

 • Đại lý đại diện & địa chỉ công ty trong 01 năm
 • Dịch vụ thư ký công ty trong 01 năm
 • Tự động nhắc nhở thời hạn nộp hồ sơ thường niên
 • Phí kiểm định tuân thủ (5 người)

3. Khác

 • Không giới hạn số lần thử trên mọi lựa chọn ngân hàng ( tối đa 3 lần mở tài khoản ngân hàng thành công)
 • Dịch vụ nộp hồ sơ gấp
 • Công chứng tờ Incumbency (trị giá USD 360.00 - yêu cầu bởi ngân hàng)
 • Thời gian xử lý hồ sơ trong vòng 24 hours
 • Dịch vụ CSKH trong vòng 24h

Standard

Dịch vụ thiết yếu

US$ 850
Get started
 • Tất cả các phí chính phủ trong vòng 01 năm
 • Đại lý đại diện và địa chỉ công ty trong vòng 01 năm
 • Dịch vụ thư ký trong vòng 01 năm
 • Tự động nhắc nhở thời hạn nộp hồ sơ

Recommended

Premium

Thời gian giải quyết nhanh chóng

US$ 1,050
Get started
 • Tất cả phí chính phủ trong vòng 01 năm
 • Đại lý đại diện và địa chỉ công ty trong vòng 01 năm
 • Dịch vụ thư ký công ty trong vòng 01 năm
 • Tự động nhắc nhở thời hạn nộp hồ sơ
 • Dịch vụ CSKH trong vòng 24h

Recommended

Ngân hàng truyền thống

US$ 799
Get started
 • Tư vấn lựa chọn ngân hàng chuyên sâu
 • Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ KYC
 • Hướng dẫn chi tiết để tăng tỉ lệ thành công
 • Thẩm định hồ sơ
 • Nộp đơn đăng ký cho ngân hàng
 • Dịch vụ CSKH tận tâm 24h
 • Liên hệ với ngân hàng nếu có bất kỳ yêu cầu nào khác 

Ngân hàng kỹ thuật số

US$ 599
Get started
 • Tư vấn chuyên sâu về mở tài khoản ngân hàng
 • Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ KYC
 • Hướng dẫn chuyên sâu để tăng tỉ lệ thành công
 • Thẩm định hồ sơ 
 • Dịch vụ CSKH 24h

Dưới 40 giao dịch mỗi tháng

US$ 300/yr
Get started
  • Thực hiện ghi chép sổ sách kế toán hằng ngày dựa trên phần mềm kế toán đám mây (Xero)
  • Báo cáo quản trị hằng tháng
  • Chuẩn bị bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, sổ cái chung
  • Tổng hợp & sắp xếp các khoản phải thu, phải trả

Từ 41 đến 70 giao dịch mỗi tháng

US$ 300/yr
Get started
  • Thực hiện ghi chép sổ sách kế toán hằng ngày dựa trên phần mềm kế toán đám mây (Xero)
  • Báo cáo quản trị hằng tháng
  • Chuẩn bị bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, sổ cái chung
  • Tổng hợp & sắp xếp các khoản phải thu, phải trả

Từ 71 đến 100 giao dịch mỗi tháng

US$ 300/yr
Get started
  • Thực hiện ghi chép sổ sách kế toán hằng ngày dựa trên phần mềm kế toán đám mây (Xero)
  • Báo cáo quản trị hằng tháng
  • Chuẩn bị bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, sổ cái chung
  • Tổng hợp & sắp xếp các khoản phải thu, phải trả

BẠN CÓ YÊU CẦU KHÁC ?

Liên hệ thêm với G.O.C

Hãy liên lạc với nhân viên CSKH của G.O.C hoặc gửi theo địa chỉ mail info@globaloffshorecompany.com. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong thời gian sớm nhất.

Liên hệ CSKH Chat trực tiếp

Câu hỏi thường gặp

Bạn có câu hỏi nào không?

Đặt câu hỏi của bạn tại đây. Chúng tôi trả lời ngay.

Gửi câu hỏi của bạn

Sẵn sàng để đăng ký ?

Hãy bắt đầu thành lập công ty của bạn ngay hôm nay, hoàn tất đăng ký trực tuyến trong 5 phút.