Hướng dẫn thanh toán

Khách hàng đồng ý thanh toán các khoản phí do Global Offshore Company tính. Biểu phí có thể được tìm thấy trong bảng giá trên trang web của chúng tôi.

Global Offshore Company chỉ bắt đầu giai đoạn thực hiện dịch  vụ sau khi nhận được phí thanh toán đầy đủ. Tất cả các khoản phí được thanh toán bằng loại tiền USD (Đô la Mỹ), SGD (Đô la Singapore), EUR (Đô la châu Âu), GBP (Bảng Anh) và VNĐ (Đồng Việt Nam).

Hiện tại chúng tôi cung cấp 3 phương thức thanh toán như sau:

1. Thanh toán bằng chuyển khoản quốc tế

Xin lưu ý: Số hóa đơn phải được cung cấp cùng với khoản thanh toán. Nếu quý khách thanh toán cho nhiều hóa đơn, vui lòng cung cấp đầy đủ tất cả số hóa đơn và cách nhau bằng dấu “/” có dấu cách trước và sau.

1.1. Thanh toán bằng chuyển khoản đối với tiền USD

Tên tài khoản: NBYC INCORPOration PTE. TNHH.

Số tài khoản ngân hàng: 8453746004

Số định tuyến ACH: 026073150

Số định tuyến Fedwire: 026073008

Mã SWFIT: CMFGUS33

Tên ngân hàng: Community Federal Savings Bank

Vị trí tài khoản: Hoa Kỳ

Địa chỉ ngân hàng: 89-16 Jamaica Ave, Woodhaven, NY 11421

1.2. Thanh toán bằng chuyển khoản bằng tiền SGD

Tên Chủ Tài khoản

Nếu quý khách gửi qua FAST/ACT/GIRO: NBYC INCORPOration PTE. TNHH.

Nếu quý khách gửi qua MEPS/Local TT: Aspire FT Pte. Ltd. thay mặt cho NBYC INCORPOration PTE. TNHH.

Số tài khoản: 8852-1524-6525

Tên ngân hàng: DBS Bank Ltd

Mã ngân hàng: 7171

Mã chi nhánh: 001

Lưu ý: Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ nhận thanh toán NỘI ĐỊA từ FAST/ACT/GIRO cho tài khoản này. Chúng tôi sẽ nhận được toàn bộ số tiền cuối cùng theo hóa đơn, do đó, nếu quý khách sử dụng chuyển khoản SWFIT bằng tài khoản USD, quý khách nên cân nhắc các khoản phí thanh toán, ngoại trừ phí dịch vụ của chúng tôi.

 

2. Thanh toán bằng chuyển khoản nội địa

Xin lưu ý: Số hóa đơn phải được cung cấp cùng với khoản thanh toán. Nếu quý khách thanh toán cho nhiều hóa đơn, vui lòng cung cấp đầy đủ tất cả số hóa đơn và cách nhau bằng dấu “/” có dấu cách trước và sau.

1.1. Thanh toán bằng chuyển khoản nội địa đối với tiền USD

Tên tài khoản: NBYC INCORPOration PTE. TNHH.

Số tài khoản ngân hàng: 8453746004

Số định tuyến ACH: 026073150

Số định tuyến Fedwire: 026073008

Mã SWFIT: CMFGUS33

Tên ngân hàng: Community Federal Savings Bank

Vị trí tài khoản: Hoa Kỳ

Địa chỉ ngân hàng: 89-16 Jamaica Ave, Woodhaven, NY 11421

 

1.2. Thanh toán bằng chuyển khoản nội địa cho tiền tệ SGD

Tên chủ tài khoản nếu quý khách gửi qua FAST/ACT/GIRO: NBYC INCORPOration PTE. TNHH.

Nếu quý khách gửi qua MEPS/Local TT: Aspire FT Pte. Ltd. thay mặt cho NBYC INCORPOration PTE. TNHH.

Số tài khoản: 8852-1524-6525

Tên ngân hàng: DBS Bank Ltd

Mã ngân hàng: 7171

Mã chi nhánh: 001

Lưu ý: Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ nhận thanh toán NỘI ĐỊA từ FAST/ACT/GIRO cho tài khoản này. Chúng tôi sẽ nhận được toàn bộ số tiền cuối cùng theo hóa đơn, do đó, nếu quý khách sử dụng chuyển khoản SWFIT bằng tài khoản USD, quý khách nên cân nhắc các khoản phí thanh toán, ngoại trừ phí dịch vụ của chúng tôi.

 

1.3. Thanh toán bằng chuyển khoản nội địa bằng tiền VNĐ

Tên chủ tài khoản: Beyond Compass Invest Co., Ltd

Số tài khoản: 8612688

Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

Chi nhánh: ACB - PGD BẮC HẢI

Mã SWIFT: ASCBVNVX

 

3. Thanh toán qua Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ (Visa/MasterCard)

Để thuận tiện cho quý khách, thanh toán có thể được thực hiện qua Internet bằng thẻ Tín dụng/Thẻ ghi nợ của quý khách.

Khi quý khách đến trang thanh toán, quý khách phải cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau:

Thông tin thanh toán của quý khách: Tên người thanh toán, Quốc gia, mã ZIP

Thông tin thẻ tín dụng của quý khách: Số thẻ tín dụng, Ngày hết hạn, CVV hoặc CVC

Mã 3D Secure đang ở bước chuyển tiền cuối cùng để hoàn tất giao dịch. Mã 3D Secure là mật khẩu cố định hay còn gọi là mật khẩu tĩnh hoặc mật khẩu dùng một lần, được gửi về điện thoại của quý khách qua tin nhắn hoặc email đã đăng ký với ngân hàng. Nếu quý khách chưa đăng ký bảo mật 3D, chúng tôi phải xác thực thủ công.

Thông tin được cung cấp chưa bao giờ được chạm vào máy chủ của chúng tôi sẽ được chuyển trực tiếp đến Stripe để xử lý thanh toán qua kết nối bảo mật TLS/SSL. Stripe được chứng nhận là Nhà cung cấp dịch vụ PCI Cấp 1 - cấp độ chứng nhận nghiêm ngặt nhất hiện có trong ngành thanh toán.

Sẵn sàng để đăng ký ?

Hãy bắt đầu thành lập công ty của bạn ngay hôm nay, hoàn tất đăng ký trực tuyến trong 5 phút.