Chọn quốc gia mà bạn muốn thành lập công ty

Thành lập doanh nghiệp của bạn với hơn 10 quốc gia và nhận tư vấn từ các chuyên gia của chúng tôi.

Singapore

Dịch vụ và Chi phí

Standard

Dịch vụ kinh doanh trọn gói thiết yếu

US$ 2,600
Get started

1. Dịch vụ kinh doanh cần thiết

 • Kiểm tra tên công ty không giới hạn
 • Điền & nộp đơn đăng ký
 • Phí chính phủ (01 năm)
 • 1 bộ hồ sơ digital về công ty
 • Giám đốc đại diện địa phương trong 01 năm (Bắt buộc)

2. Thư ký công ty & địa chỉ địa phương

 • Dịch vụ thư ký công ty (1 năm)
 • Đại lý đại diện & địa chỉ địa phương (1 năm)
 • Nhắc nhở thời hạn nộp hồ sơ thường niên
 • Chuẩn bị đại hội thường niên
 • Processing time in 7 business days Thời gian xử lý 7 ngày làm việc

Premium

Thời gian giải quyết nhanh chóng

US$ 3,700
Get started

1. Dịch vụ kinh doanh cần thiết

 • Kiểm tra tên công ty không giới hạn 
 • Điền & nộp đơn đăng ký
 • Phí chính phủ (1 năm)
 • 1 bộ hồ sơ digital về công ty
 • Giám đốc đại diện địa phương trong 1 năm ( bắt buộc)

2. Thư ký công ty & địa chỉ địa phương

 • Dịch vụ thư ký công ty trong vòng 01 năm
 • Đại lý đại diện & địa chỉ địa phương (01 năm)
 • Nhắc nhở thời hạn nộp hồ sơ
 • Chuẩn bị đại hội thường niên

3. Khác

 • 2 lần mở tài khoản ngân hàng
 • Nộp hồ sơ cấp tốc
 • Dịch vụ CSKH trong vòng 24h
 • Thời gian xử lý trong vòng từ 2-3 ngày làm việc

Recommended

Premium Plus

Hỗ trợ toàn diện

US$ 4,200
Get started

1. Dịch vụ kinh doanh thiết yếu

 • Kiểm tra tên công ty không giới hạn
 • Điền & nộp đơn đăng ký
 • Phí chính phủ (01 năm)
 • 1 bộ hồ sơ digital về công ty
 • Giám đốc đại diện đại phương 1 năm (Bắt buộc)

2. Thư ký công ty & địa chỉ địa phương

 • Dịch vụ thư ký công ty (1 năm)
 • Đại lý đại diện & địa chỉ địa phương (1 năm)
 • Nhắc nhở thời hạn nộp hồ sơ thường niên
 • Chuẩn bị đại hội thường niên

3. Khác

 • Không giới hạn số lần thử trên mọi lựa chọn ngân hàng (Tối đa 3 lần mở tài khoản thành công)
 • Hỗ trợ mở cổng thanh toán với Stripe hoặc Paypal
 • Nộp hồ sơ cấp tốc
 • Dịch vụ CSKH trong vòng 24h
 • Thời gian xử lý trong vòng 24h
 • Dịch vụ chuyển tiếp thư trong 01 năm
 • Thay đổi cấu trúc công ty không giới hạn

Standard

Dịch vụ thiết yếu

US$ 2,600
Get started
 • Phí chính phủ trong 01 năm
 • Giám đốc đại diện trong 01 năm
 • Thư ký công ty và địa chỉ địa phương trong 01 năm
 • Dịch vụ thư ký công ty trong 01 năm
 • Tự động nhắc nhở và chuẩn bị đại hội thường niên

Recommended

Premium

Thời gian giải quyết nhanh chóng

US$ 2,800
Get started
 • Phí chính phủ trong 01 năm
 • Giám đốc đại diện địa phương trong 01 năm
 • Thư ký công ty và địa chỉ địa phương trong 01 năm
 • Dịch vụ thư ký công ty trong 01 năm
 • Tự động nhắc nhở và chuẩn bị đại hội thường niên
 • Dịch vụ CSKH trong vòng 24h
 • Dịch vụ chuyển tiếp thư trong 01 năm
 • Thay đổi cấu trúc công ty không giới hạn

Recommended

Ngân hàng truyền thống

US$ 799
Get started
 • Tư vấn chuyên sâu lựa chọn ngân hàng phù hợp
 • Hướng dẫn chi tiết chuẫn bị hồ sơ KYC
 • Hướng dẫn tăng tỉ lệ thành công 
 • Thẩm định hồ sơ
 • Nộp đơn đăng ký cho ngân hàng
 • Dịch vụ CSKH tận tâm trong vòng 24h
 • Liên hệ thêm với ngân hàng nếu có thêm yêu cầu.

Ngân hàng kỹ thuật số

US$ 599
Get started
 • Tư vấn chuyên sâu lựa chọn ngân hàng phù hợp
 • Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ KYC
 • Hướng dẫn chi tiết tăng tỉ lệ thành công 
 • Thẩm định hồ sơ
 • Dịch vụ CSKH tận tâm trong vòng 24h
Try Us

Dưới 40 giao dịch mỗi tháng

Cho start-ups

US$ 300/yr
Get started
  • Lưu giữ sổ sách kế toán với phần mềm kế toán đám mây (Xero)
  • Báo cáo quản trị hằng tháng
  • Chuẩn bị bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập. sổ cái chung.
  • Tổng hợp & Sắp xếp các khoản phải thu, phải trả

Từ 41 đến 70 giao dịch mỗi tháng

Phù hợp với SMEs

US$ 500/yr
Get started
  • Lưu giữ sổ sách kế toán theo phần mềm kế toán đám mây (Xero)
  • Báo cáo quản trị hằng tháng
  • Chuẩn bị bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, sổ cái chung
  • Tổng hợp & sắp xếp các khoản phải thu & phải trả 

Từ 71 đến 100 giao dịch mỗi tháng

Phù hợp với đại doanh nghiệp

US$ 700/yr
Get started
  • Lưu giữ hồ sơ kế toán trên phần mềm kế toán đám mây (Xero)
  • Báo cáo quản trị hằng tháng
  • Chuẩn bị bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, sổ cái chung.
  • Tổng hợp và sắp xếp các khoản phải thu, phải trả.

Try Us

Doanh thu thường niên dưới S$120K

US$ 2,000/yr
Get started
 • Dịch vụ lưu giữ sổ sách kế toán trọn gói
 • Đăng ký Corpass & Nộp lợi nhuận hằng năm
 • Nộp báo cáo doanh thu chịu thuế ước tính (ECI)
 • Chuẩn bị báo cáo tài chính tổng hợp chưa được kiểm toán
 • Khai thuế doanh nghiệp (Form C/S) & Tính thuế 

Doanh thu thường niên từ S$120K - S$300K

US$ 2,400/yr
Get started
 • Dịch vụ lưu giữ sổ sách kế toán toàn diện
 • Đăng ký Corppass & Nộp lợi nhuận hằng năm
 • Nộp báo cáo doanh thu chịu thuế ước tính (ECI)
 • Chuẩn bị báo cáo tài chính tổng hợp chưa được kiểm toán
 • Khai thuế doanh nghiệp (Form C/S) & Tính thuế

Doanh thu thường niên từ S$300K - S$600K

US$ 3,200/yr
Get started
 • Dịch vụ lưu giữ hồ sơ kế toán toàn diện
 • Đăng ký Corppass & Nộp lợi nhuận hằng năm
 • Nộp báo cáo doanh thu chịu thuế ước tính (ECI)
 • Báo cáo tài chính tổng hợp chưa được kiểm toán
 • Khai thuế doanh nghiệp (Mẫu C/S) & Tính thuế

Doanh thu thường niên từ S$600K tới S$1,2M

US$ 3,700/yr
Get started
 • Dịch vụ lưu giữ hồ sơ kế toán toàn diện
 • Đăng ký Corppass & Nộp lợi nhuận hằng năm
 • Nộp báo cáo doanh thu chịu thuế ước tính (ECI)
 • Báo cáo tài chính tổng hợp chưa được kiểm toán
 • Khai thuế doanh nghiệp (Mẫu C/S) & Tính thuế

BẠN CÓ YÊU CẦU KHÁC ?

Liên hệ thêm với G.O.C

Hãy liên lạc với nhân viên CSKH của G.O.C hoặc gửi theo địa chỉ mail info@globaloffshorecompany.com. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong thời gian sớm nhất.

Liên hệ CSKH Chat trực tiếp

Câu hỏi thường gặp

Bạn có câu hỏi nào không?

Đặt câu hỏi của bạn tại đây. Chúng tôi trả lời ngay.

Gửi câu hỏi của bạn

Sẵn sàng để đăng ký ?

Hãy bắt đầu thành lập công ty của bạn ngay hôm nay, hoàn tất đăng ký trực tuyến trong 5 phút.