Chọn quốc gia mà bạn muốn thành lập công ty

Thành lập doanh nghiệp của bạn với hơn 10 quốc gia và nhận tư vấn từ các chuyên gia của chúng tôi.

Marshall Islands

Dịch vụ và Chi phí

Standard

Dịch vụ thiết yếu

US$ 1,100
Get started

1. Dịch vụ kinh doanh thiết yếu

 • Kiểm tra tên công ty không giới hạn
 • Nộp đơn đăng ký với chính quyền địa phương
 • Tất cả phí chính phủ trong 01 năm
 • 01 bộ hồ sơ điện từ về công ty
 • Chuyển phát hồ sơ công ty về địa chỉ khách hàng

2. Đại lý đại diện & địa chỉ địa phương

 • Đại lý đại diện và địa chỉ địa phương
 • Dịch vụ thư ký công ty (01 năm)
 • Tự động nhắc nhở thời hạn nộp hồ sơ
 • Thời hạn xử lý 07 ngày làm việc

Premium

Thời gian giải quyết nhanh chóng

US$ 2,350
Get started

1. Dịch vụ kinh doanh thiết yếu

 • Kiểm tra tên công ty không giới hạn
 • Nộp đơn đăng ký cới chính quyền địa phương
 • Tất cả phí chính phủ (01 năm)
 • 01 Bộ hồ sơ digital về công ty
 • Chuyển phát hồ sơ công ty về địa chỉ khách hàng

2. Đại lý đại diện & địa chỉ địa phương

 • Đại lý đại diện & địa chỉ đỉa phương (01 năm)
 • Dịch vụ thư ký công ty (01 năm)
 • Tự động nhắc nhở thời hạn nộp hồ sơ

3. Khác

 • 2 lần mở tài khoản ngân hàng
 • Nộp hồ sơ cấp tốc
 • Công chứng Incumbency (trị giá USD 400.00 - yêu cầu bởi ngân hàng khi mở tài khoản)
 • Thời gian xử lý từ 2-3 ngày làm việc
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm (24h)

Recommended

Premium Plus

Hỗ trợ toàn diện

US$ 2,650
Get started

1. Dịch vụ kinh doanh thiết yếu

 • Kiểm tra tên công ty không giới hạn
 • Nộp hồ sơ cho chính quyền địa phương
 • Tất cả phí chính phủ trong 1 năm
 • 1 bộ hồ sơ digital về công ty
 • Chuyển phát hồ sơ công ty về địa chỉ khách hàng

2. Đại lý đại diện & địa chỉ địa phương

 • Đại lý đại diện & địa chỉ địa phương trong 01 năm
 • Dịch cụ thư ký công ty (01 năm)
 • Tự động nhắc nhở thời hạn nộp hồ sơ

3. Others

 • Số lần thử KHÔNG GIỚI HẠN trên tất cả các tùy chọn ngân hàng (tối đa 3 tài khoản ngân hàng thành công)
 • Nộp hồ sơ gấp
 • Công chứng Incumbency (trị giá USD 400.00 - yêu cầu bởi ngân hàng khi mở tài khoản)
 • Thời gian xử lý 24h
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm 24h 

Standard

Dịch vụ thiết yếu

US$ 1,050
Get started
 • Tất cả phí chính phủ 01 năm
 • Đại lý đại diện & địa chỉ địa phương 01 năm
 • Dịch vụ thư ký công ty 01 năm
 • Tự động nhắc nhở thời hạn nộp hồ sơ thường niên

Recommended

Premium

US$ 1,250
Get started
 • Tất cả phí chính phủ trong 01 năm
 • Đại lý đại diện & địa chỉ địa phương 01 năm
 • Dịch vụ thư ký công ty trong 01 năm
 • Tự động nhắc nhở điền hồ sơ thường niên
 • Dịch vụ chăm sốc khách hàng tận tâm 24h

Recommended

Ngân hàng truyền thống

US$ 799
Get started
 • Tư vấn lựa chọn ngân hàng chuyên sâu
 • Chuẩn bị hồ sơ KYC
 • Provide guidelines to increase the success rate Hướng dẫn chi tiết tăn tỉ lệ mở tài khoản thành công
 • Thẩm định hồ sơ
 • Nộp đơn đăng ký cho ngân hàng
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm 24h
 • Liên hệ thêm với ngân hàng nếu có yêu cầu khác

Ngân hàng kỹ thuật số

US$ 599
Get started
 • Tư vấn chuyên sâu
 • Chuẩn bị hồ sơ KYC
 • Hướng dẫn chi tiết
 • Thẩm định hồ sơ
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm 24h
Try Us

Dưới 40 giao dịch mỗi tháng

US$ 300/yr
Get started
  • Lưu giữ sổ sách kế toán với phần mềm kế toán đám mây (Xero)
  • Báo cáo quản trị hằng tháng
  • Chuẩn bị bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, số cái
  • Tổng hợp & sắp xếp các khoản phải thu, phải trả 

Từ 41 đến 70 giao dịch mỗi tháng

US$ 500/yr
Get started
  • Lưu giữ sổ sách kế toán với phần mềm kế toán đám mây (Xero)
  • Báo cáo quản trị hằng tháng
  • Chuẩn bị bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, số cái
  • Tổng hợp & sắp xếp các khoản phải thu, phải trả 

Từ 71 đến 100 giao dịch mỗi tháng

US$ 700/yr
Get started
  • Lưu giữ sổ sách kế toán với phần mềm kế toán đám mây (Xero)
  • Báo cáo quản trị hằng tháng
  • Chuẩn bị bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, số cái
  • Tổng hợp & sắp xếp các khoản phải thu, phải trả 

BẠN CÓ YÊU CẦU KHÁC ?

Liên hệ thêm với G.O.C

Hãy liên lạc với nhân viên CSKH của G.O.C hoặc gửi theo địa chỉ mail info@globaloffshorecompany.com. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong thời gian sớm nhất.

Liên hệ CSKH Chat trực tiếp

Câu hỏi thường gặp

Bạn có câu hỏi nào không?

Đặt câu hỏi của bạn tại đây. Chúng tôi trả lời ngay.

Gửi câu hỏi của bạn

Sẵn sàng để đăng ký ?

Hãy bắt đầu thành lập công ty của bạn ngay hôm nay, hoàn tất đăng ký trực tuyến trong 5 phút.