Chọn quốc gia mà bạn muốn thành lập công ty

Thành lập doanh nghiệp của bạn với hơn 10 quốc gia và nhận tư vấn từ các chuyên gia của chúng tôi.

Hong Kong

Dịch vụ và Chi phí

Standard

Dịch vụ kinh doanh trọn gói thiết yếu

US$ 1,400
Get started

1. Dịch vụ kinh doanh thiết yếu

 • Kiểm tra tên công ty không giới hạn
 • Nộp đơn đăng ký với chính quyền địa phương 
 • Phí chính phủ trong vòng 01 năm
 • 1 bộ hồ sơ digital về công ty

2. Thư ký công ty & địa chỉ địa phương

 • Đại lý đại diện & địa chỉ địa phương trong 01 năm
 • Dịch vụ thư ký công ty trong vòng 01 năm
 • Đăng ký chủ sở hữu cuối cùng
 • Nhắc nhở thời hạn nộp hồ sơ
 • Thời gian xử lý (7 ngày làm việc)

Premium

Thời gian giải quyết nhanh chóng

US$ 2,400
Get started

1. Dịch vụ kinh doanh cần thiết

 • Kiểm tra tên công ty không giới hạn 
 • Điền & nộp đơn đăng ký
 • Phí chính phủ (1 năm)
 • 1 bộ hồ sơ digital về công ty
 • Giám đốc đại diện địa phương trong 1 năm ( bắt buộc)

2. Thư ký công ty & địa chỉ địa phương

 • Dịch vụ thư ký công ty trong vòng 01 năm
 • Đại lý đại diện & địa chỉ địa phương (01 năm)
 • Nhắc nhở thời hạn nộp hồ sơ
 • Chuẩn bị đại hội thường niên

3. Khác

 • 2 lần mở tài khoản ngân hàng
 • Nộp hồ sơ cấp tốc
 • Dịch vụ CSKH trong vòng 24h
 • Thời gian xử lý trong vòng từ 2-3 ngày làm việc

Recommended

Premium Plus

Hỗ trợ toàn diện

US$ 2,900
Get started

1. Dịch vụ kinh doanh cần thiết

 • Kiểm tra tên công ty không giới hạn
 • Điền & nộp hồ sơ với chính quyền địa phương
 • Phí chính phủ trong 01 năm
 • 1 bộ hồ sơ digital về công ty

2. Thư ký công ty và địa chỉ địa phương

 • Đại lý đại diện và địa chỉ công ty (01 năm)
 • Dịch vụ thư ký công ty trong 01 năm
 • Đăng ký chủ sở hữu cuối cùng
 • Nhắc nhở thời hạn nộp hồ sơ thường niên

3. Khác

 • Không giới hạn số lần thử trên mọi lựa chọn ngân hàng (Tối đa 3 lần mở tài khoản thành công)
 • Thay đổi cấu trúc công ty không giới hạn
 • Hỗ trợ mở cổng thanh toán với Paypal hoặc Stripe
 • Nộp hồ sơ cấp tốc
 • Thời gian xử lý trong vòng 24h
 • Dịch vụ CSKH trong vòng 24h

Standard Package

Dịch vụ thiết yếu

US$ 1,400
Get started
 • Phí chính phủ trong 01 năm
 • Thư ký công ty và địa chỉ địa phương trong 01 năm
 • Dịch vụ thư ký công ty trong 01 năm
 • Đăng ký chủ sở hữu cuối cùng
 • Tự động nhắc ngở thời hạn nộp hồ sơ

Recommended

Premium Package

Thời gian giải quyết nhanh chóng

US$ 1,600
Get started
 • Phí chính phủ (01 năm)
 • Thư ký công ty và địa chỉ địa phương (01 năm)
 • Dịch vụ thư ký công ty (01 năm)
 • Đăng ký làm chủ sở hữu cuối cùng
 • Tự động nhắc nhở thời hạn nộp hồ sơ
 • Dịch vụ chuyễn tiếp thư (01 năm)
 • Thay đổi cấu trúc công ty không giới hạn
 • Dedicated customer support within 24 hours Dịch vụ CSKH tận tâm (24h)

Recommended

Ngân hàng truyền thống

US$ 799
Get started
 • Consult appropriate banking options
 • Instruct to prepare KYC documents
 • Provide guidelines to increase the success rate
 • Do due diligence check
 • Submit the application to the bank
 • Dedicated customer support within 24 hours
 • Liaise with the banks for any additional requirements

Ngân hàng kỹ thuật số

US$ 599
Get started
 • Tư vấn chuyên sâu lựa chọn ngân hàng phù hợp
 • Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ KYC 
 • Hướng dẫn chuyên sâu để tăng tỉ lệ thành công
 • Thẩm định hồ sơ
 • Dịch vụ CSKH tận tâm (24h)
Try Us

Dưới 40 giao dịch mỗi tháng

Cho start-ups

US$ 300/yr
Get started
  • Lưu giữ sổ sách kế toán dựa trên phần mềm kế toán đám mây (Xero)
  • Báo cáo quản trị hằng tháng
  • Chuẩn bị bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, sổ cái chung.
  • Tổng hợp & sắp xếp các khoản phải thu & phải trả

Từ 41 đến 70 giao dịch mỗi tháng

Cho SMEs

US$ 500/yr
Get started
  • Lưu giữ sổ sách kế toán với phần mềm kế toán đám mây (Xero)
  • Báo cáo quản trị hằng tháng
  • Chuẩn bị bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, sổ cái chung
  • Tổng hợp & sắp xếp các khoản phải thu, phải trả

Từ 71 đến 100 giao dịch mỗi tháng

Cho đại doanh nghiệp

US$ 700/yr
Get started
  • Lưu giữ sổ sách kế toán với phần mềm kế toán đám mây (Xero)
  • Báo cáo quản trị hằng tháng
  • Chuẩn bị bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, sổ cái chung
  • Tổng hợp và sắp xếp các khoản phải thu & phải trả

Try Us

Doanh thu thường niên dưới HK$1,000,000

Bắt đầu từ

US$ 1,800/yr
Get started
 • Báo cáo tài chính
 • Dịch vụ khai thuế
 • Dịch vụ kiểm toán

Doanh thu thường niên trên HK$ 1,000,000

Bắt đầu từ

US$ 2,500/yr
Get started
 • Dịch vụ kế toán
 • Dịch vụ kiểm toán

BẠN CÓ YÊU CẦU KHÁC ?

Liên hệ thêm với G.O.C

Hãy liên lạc với nhân viên CSKH của G.O.C hoặc gửi theo địa chỉ mail info@globaloffshorecompany.com. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong thời gian sớm nhất.

Liên hệ CSKH Chat trực tiếp

Câu hỏi thường gặp

Bạn có câu hỏi nào không?

Đặt câu hỏi của bạn tại đây. Chúng tôi trả lời ngay.

Gửi câu hỏi của bạn

Sẵn sàng để đăng ký ?

Hãy bắt đầu thành lập công ty của bạn ngay hôm nay, hoàn tất đăng ký trực tuyến trong 5 phút.