Chọn quốc gia mà bạn muốn thành lập công ty

Thành lập doanh nghiệp của bạn với hơn 10 quốc gia và nhận tư vấn từ các chuyên gia của chúng tôi.

British Virgin Islands

Dịch vụ và Chi phí

Standard

Dịch vụ thiết yếu

US$ 1,550
Get started

1. Dịch vụ kinh doanh thiết yếu

 • Kiểm tra tên công ty không giới hạn
 • Nộp hồ sơ cho chính quyền địa phương
 • Tất cả phí chính phủ trong 01 năm
 • 01 bộ hồ sơ digital về công ty

2. Đại lý đại diện & địa chỉ công ty

 • Đại lý đại diện và địa chỉ công ty trong 01 năm
 • Nộp đơn TIN
 • Dịch vụ thư ký công ty trong 01 năm
 • Tự động nhắc nhở thời hạn nộp hồ sơ thường niên
 • Thời gian xử lý hồ sơ (7 ngày làm việc)

Premium

Thời gian giải quyết nhanh chóng

US$ 2,500
Get started

1. Dịch vụ kinh doanh thiết yếu

 • Kiểm tra tên công ty không giới hạn
 • Nộp đơn đăng ký với chính quyền địa phương
 • Tất cả phí chính phủ trong 01 năm
 • 01 bộ hồ sơ digital về công ty

2. Đại lý đại diện và địa chỉ công ty

 • Đại lý đại diện và địa chỉ công ty trong 01 năm
 • Nộp đơn đăng ký TIN
 • Dịch vụ thư ký công ty trong 01 năm
 • Tự động nhắc nhở thời hạn nộp hồ sơ thường niên

3. Khác

 • 2 lần mở tài khoản ngân hàng 
 • Dịch vụ nộp hồ sơ gấp
 • Công chứng Incumbency (trị giá USD 425.00 - yêu cầu bởi ngân hàng khi mở tài khoản)
 • Thời gian xử lý từ 2-3 ngày làm việc
 • CSKH 24h

Recommended

Premium Plus

Hỗ trợ toàn diện

US$ 2,800
Get started

1. Dịch vụ kinh doanh thiết yếu

 • Kiểm tra tên công ty không giới hạn
 • Nộp đơn đăng ký cho chính quyền địa phương
 • Tất cả phí chính phủ trong 01 năm
 • 01 bộ hồ sơ digital về công ty

2. Đại lý đại diện & địa chỉ công ty

 • Đại lý đại diện và địa chỉ công ty trong 01 năm. 
 • Nộp đơn đăng ký TIN
 • Dịch vụ thư ký công ty trong 01 năm
 • Tự động nhắc nhở thời hạn nộp hồ sơ thường niên

3. Khác

 • Không giới hạn số lần nộp đơn đăng ký mở tài khoản ngân hàng (tối đa 3 lần mở tài khoản ngân hàng thành công)
 • Dịch vụ nộp hồ sơ gấp
 • Công chứng Incumbency (trị giá USD 425.00 - yêu cầu bởi ngân hàng khi mở tài khoản)
 • Thời gian xử lý trong  vòng 24h
 • CSKH 24h

Standard

Dịch vụ thiết yếu

US$ 1,300
Get started
 • Tất cả phí chỉnh phủ trong vòng 01 năm
 • Đại lý đại diện và địa chỉ công ty trong 01 năm
 • Dịch vụ thư ký công ty trong 01 năm
 • Tự động nhắc nhở thời hạn nộp hồ sơ thường niên

Recommended

Premium

Thời gian giải quyết nhanh chóng

US$ 1,500
Get started
 • Tất cả phí chính phủ trong 01 năm
 • Đại lý đại diện và địa chỉ công ty trong 01 năm
 • Dịch vụ thư ký công ty trong 01 năm
 • Tự động nhắc nhở thời hạn nộp hồ sơ thường niên
 • CSKH 24h

Recommended

Ngân hàng truyền thống

US$ 799
Get started
 • Tư vấn chuyên sâu
 • Chuẩn bị KYC
 • Hướng dẫn chi tiết
 • Thẩm định hồ sơ
 • Nộp đơn đăng ký mở tài khoản
 • CSKH 24H
 • Liên hệ với ngân hàng nếu có bất cứ yêu cầu nào khác

Ngân hàng kỹ thuật số

US$ 599
Get started
 • Tư vấn chuyên sâu
 • Chuẩn bị KYC
 • Hướng dẫn chi tiết
 • Thẩm định hồ sơ
 • CSKH 24H
Try Us

Dưới 40 giao dịch mỗi tháng

US$ 300/yr
Get started
  • Lưu giữ sổ sách kế toán dựa trên phần mềm kế toán đám mây (Xero)
  • Báo cáo quản trị hằng tháng
  • Chuẩn bị bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, sổ cái chung
  • Tổng hợp & sắp xếp các khoản phải thu, phải trả

Try Us

Từ 41 đến 70 giao dịch mỗi tháng

US$ 500/yr
Get started
  • Lưu giữ sổ sách kế toán dựa trên phần mềm kế toán đám mây (Xero)
  • Báo cáo quản trị hằng tháng
  • Chuẩn bị bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, sổ cái chung
  • Tổng hợp & sắp xếp các khoản phải thu, phải trả

Từ 71 đến 100 giao dịch mỗi tháng

US$ 700/yr
Get started
  • Lưu giữ sổ sách kế toán dựa trên phần mềm kế toán đám mây (Xero)
  • Báo cáo quản trị hằng tháng
  • Chuẩn bị bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, sổ cái chung
  • Tổng hợp & sắp xếp các khoản phải thu, phải trả

BẠN CÓ YÊU CẦU KHÁC ?

Liên hệ thêm với G.O.C

Hãy liên lạc với nhân viên CSKH của G.O.C hoặc gửi theo địa chỉ mail info@globaloffshorecompany.com. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong thời gian sớm nhất.

Liên hệ CSKH Chat trực tiếp

Câu hỏi thường gặp

Bạn có câu hỏi nào không?

Đặt câu hỏi của bạn tại đây. Chúng tôi trả lời ngay.

Gửi câu hỏi của bạn

Sẵn sàng để đăng ký ?

Hãy bắt đầu thành lập công ty của bạn ngay hôm nay, hoàn tất đăng ký trực tuyến trong 5 phút.